Spolehlivý partner pro Vaše finance

Stavební spoření

Stavební spoření

Stavební spoření patřilo k velmi výhodným spořícím produktům, a to především díky státní podpoře a relativně vysokému zhodnocení s velmi nízkým rizikem. Nicméně v minulých letech došlo ke změnám, které se výrazně projevily na tom, jak výhodné stavební spoření dnes je či není. Faktem zůstává, že zhodnocení stavebního spoření převyšuje úročení spořících účtů, ovšem s výrazně nižší likviditou. Tuto nižší likviditu může naopak vyvážit státní podpora, která je ke stavebnímu spoření stále poskytována.

Dalo by se říci, že stavební spoření je dobrým produktem pro ty, kteří vědí, že naspořené peníze nebudou příštích 6 let potřebovat. Je to velmi vhodný produkt zvláště pro ty, kteří vědí, že chtějí využít následné úvěrové produkty. Jedná se o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr.

Stavební spoření jako spořící produkt patří mezi střednědobé. Jeho délka je 6 let a několik měsíců.

Chci sjednat schůzku s poradcem.

Penzijní připojištění

Je to spoření na penzi, které podporuje stát, a to formou státního příspěvku. Smyslem penzijního spoření je umístění Vašich příspěvků, příspěvků zaměstnavatele a státu do fondů, které obhospodařuje penzijní společnost.

Hlavní výhody: 

- výši příspěvku můžete kdykoliv měnit

- žádné poplatky navíc

- své peníze můžete vybrat i předčasně (již po dvou letech od založení smlouvy)

- můžete uplatnit slevu na dani

- ročně můžete získat státní příspěvek až 2760,- Kč (při vlastním vkladu 1000,-)

Chci sjednat schůzku s poradcem.
Penzijní připojištění
Termínované vklady

Termínované vklady

Termínovaný vklad je vhodný pro uložení úspor, které nepotřebujete mít okamžitě k dispozici. Mají vyšší zhodnocení než spořicí účty, ale peníze jsou na nich vázané delší dobu. Při předčasném vyzvednutí úspor z termínovaného vkladu se platí sankční poplatky a tím klient přijde o část zhodnocení. Lze je rozdělit na 3 typy: krátkodobé (s výpovědní dobou 7 dní až 1 rok), střednědobé (s výpovědní dobou 2 – 3 roky) a dlouhodobé (s výpovědní dobou delší než 4 roky).

Chci sjednat schůzku s poradcem.

Podílové fondy

Podílový fond je nástroj kolektivního investování. Představme si, že máte volné finanční prostředky a chcete, aby se průběžně zhodnocovaly. Nemáte však předchozí zkušenosti ani čas, můžete investovat do podílových fondů. Jednotlivé podílové fondy mají stanovené investiční cíle, jsou to vlastně taková pravidla, podle kterých obhospodařují svěřené finanční prostředky. Podle těchto cílů si můžete sami (dle svých regionálních, oborových preferencí, nebo míry ochoty riskovat….) zvolit do kterého fondu investujete, resp. čí podílové listy nakoupíte. Hodnota podílových listů v čase kolísá, potom se mluví o nerealizované ztrátě nebo zisku.

Podílové fondy
Podílové fondy
Dluhopisy

Dluhopisy

Zjednodušeně řešeno, nákupem dluhopisu se stáváte věřitelem podniku nebo státu, který dluhopis vydal. Vydavatel se zavazuje vyplácet ve stanovených termínech dohodnutý úrok a na konci splatnosti vrátit investorovi vloženou částku. V případě, že podnik neuspěje a vyhlásí bankrot , máte vyšší šanci získat své peníze zpět než akcionáři. 

Chci sjednat schůzku s poradcem.