Spolehlivý partner pro Vaše finance

Pravidelná setkání

Pravidelná setkání

S klienty, kterým se staráme komplexně o jejich finanční produkty, máme domluveny pravidelné termíny osobní schůzky, většinou v ročních intervalech. Na těchto schůzkách vždy probíráme aktuální stav všech produktů, nastavení kdy a co se má měnit, upravovat, vypovídat a zároveň řešíme všechny nové požadavky. Termíny setkání hlídáme my a dopředu na ně  upozorňujeme. 

Chci sjednat schůzku s poradcem.

Provádění auditu smluv

Na začátku spolupráce provádíme kompletní analýzu všech klientových aktuálně uzavřených produktů. Tuto službu můžete a nemusíte využít. 99% našich klientů ji využilo. Tento podrobný audit provádíme z důvodu, abych znali aktuální situaci a měli přehled o všech výdajích. S klienty řešíme, zda jsou tyto smlouvy správně nastaveny, zda odpovídají aktuálním požadavků, popř. kdy se dají nejlépe optimalizovat, nebo zda v těchto smlouvách pokračovat bez provádění změn či nikoliv.

Chci sjednat schůzku s poradcem.
Provádění auditu smluv
Kompletní přehled o produktech

Kompletní přehled o produktech

Všem našim klientům vedeme Osobní kartu klienta, ve které klient přehledně vidí všechny své finanční produkty, ať už jsme je zprostředkovali my, nebo někdo jiný v minulosti. Klient vidí také předpis k platbám na jednotlivé produkty a poznámky co se s daným produktem má kdy dělat. Tuto kartu si naši klienti velmi oblíbili, jelikož na jednom místě vidí opravdu vše z finančních produktů, které mají v rámci rodiny uzavřeny.

Chci sjednat schůzku s poradcem.

Odborná pomoc

V případě jakékoliv změny u Vaší současné hypotéky Vám poradíme jak danou změnu ideálně provést, případně spolu nalezneme vhodnější řešení. Stane-li se Vám, jakákoliv pojistná událost, poradíme Vám jak a kam jí nahlásit. V případě výpovědi či změn Vašich současných smluv Vám poradíme jak nejlépe tyto změny provést, abyste neplatili doplňující poplatky. Především však máte k dispozici kromě svého poradce, také specialistu na danou oblast, který Vám fundovaně poradí z praxe jak Vaše požadavky nejlépe vyřešit.

Chci sjednat schůzku s poradcem.
Odborná pomoc