Spolehlivý partner pro Vaše finance

Často kladené otázky a odpovědi

Zde najdete často kladené otázky a odpovědi

Jaké podmínky musím splnit, abych hypoteční úvěr získal?

Musíte prokázat dostatečné příjmy pro splácení požadovaného úvěru, nabídnout vhodné zajištění nemovitostí v dostatečné hodnotě (zpravidla je to nemovitost, kterou kupujete nebo stavíte) a předložit příslušné podklady vyplývající z konkrétního účelu úvěru (např. kupní smlouvu, stavební povolení, list vlastnictví k nemovitosti apod.)

Jaký je rozdíl mezi překlenovacím úvěrem a úvěrem ze stavebního spoření?

Úvěr ze stavebního spoření lze získat již po 24 měsících od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Je však třeba splnit další podmínky, zejména naspořit alespoň 35-40% z cílové částky (jak u které stavební spořitelny) a dosáhnout určité hodnoty tzn. ukazatele zhodnocení. Jeho výše závisí na pravidelnosti a délce vašeho spoření a vkládaných částkách. Výhodou úvěru ze stavebního spoření je nízká pevná úroková sazba, platná po celou dobu splácení úvěru. Tuto sazbu si navíc zajistíte již dnes podpisem smlouvy o stavebním spoření bez ohledu na to, jak vysoké budou úrokové sazby v budoucnosti.

Je stavební spoření určeno jen na rekonstrukci?

Ze stavebního spoření se dají financovat nejen rekonstrukce, ale všechny tzv. bytové potřeby, které definuje zákon o stavebním spoření. Jde o širokou škálu projektů týkajících se pořízení nebo úpravy stávajícího bydlení, od koupě domu či bytu, přes připojení k veřejným sítím technického vybavení, až po splacení podílu v bytovém družstvu atp.

Budu stavět svépomocí a nechci dokládat faktury, je to možné?

Jsme schopni vyřídit hypoteční úvěr bez prokazování faktur na základě stavebního povolení, nebo ohlášky.

Můžu zastavit i více nemovitostí?

Ano, můžete zastavit více nemovitostí, zvýší Vám to bonitu a můžete se dostat na lepší úrokové sazby.

Na jakou maximální dobu si můžu sjednat hypoteční úvěr?

Až na dobu 30 let, záleží na tom, o jaký hypoteční úvěr se jedná.

Chtěl bych si koupit družstevní byt, který nelze převést do osobního vlastnictví, dokážete mi pomoci?

Ano! Na družstevní byty dokážeme vyřídit úvěr, i když není možno daný byt převést do osobního vlastnictví

Když mám zápis v bankovním registru, můžu získat hypoteční úvěr?

Nemůžeme Vám to slíbit, ale i v těchto případech nám daní klienti často v bankách procházejí.

Musím mít sjednáno pojištění k hypotečnímu úvěru?

Ano. Pojištění zastavené i úvěrované nemovitosti je vyžadováno vždy. Uzavření životního pojištění není vyžadováno, nicméně ho doporučujeme, protože Vás a Vaši rodinu chrání před případnými rizikovými událostmi jako je nemoc, vážný úraz, trvalá invalidita či dokonce smrt.

Můžu odložit nebo přerušit splácení?

Ano. K přerušení splácení (odkladu splátek jistiny nebo celých anuit) je možné ve výjimečných případech přistoupit (ztráta zaměstnání, nemoc) za předpokladu, že požádáte o odklad splátek v době, kdy úvěr ještě není po splatnosti.

Můžu si na hypotéku koupit i něco jiného než dům nebo byt?

Ano. Hypoteční úvěr je možné použít ke koupi jakékoliv nemovitosti, např. garáže, chaty, pozemku, nebo mohu použít na cokoliv jiného, v případě zástavy nemovitosti.

Jaké dokumenty potřebuji, abych hypoteční úvěr vyřídil?

• doklady identifikující klienta – zpravidla kopie OP a druhý doklad totožnosti • doklady vztahující se k příjmům klienta – na formuláři z vybrané banky, nebo ověřená kopie daňového přiznání (u podnikatelů) + výpisy z účtu, kde Vám chodí mzda • doklady vztahující se k objektu úvěru (objektu zástavy) – tzn. LV (List Vlastnictví), současný nabývací titul • doklady vztahující se k výdajům a závazkům klienta • doklady vztahující se ke koupi – tzn. Kupní smlouva

Mohu financovat koupi pozemku na hypoteční úvěr?

Ano. I koupi stavebního pozemku lze financovat hypotečním úvěrem, a to za stejných podmínek jako dům nebo byt.

Jak rychle budu mít peníze k dispozici?

Záleží na rychlosti splnění všech podmínek stanovených v úvěrové smlouvě. Pokud využijete možnosti čerpání hypotéky na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva, můžete hypoteční úvěr čerpat např. již druhý den.

Může požádat o hypoteční úvěr pouze jeden z manželů?

V případě, že máte zúžené společné jmění manželů či zrušené bezpodílové vlastnictví může o hypoteční úvěr požádat pouze jeden z manželů. Tato skutečnost však musí být doložena „Dohodou o zúžení společného jmění manželů“ nebo „Dohodou o zrušení bezpodílového vlastnictví“. V opačném případě o hypoteční úvěr žádají manželé vždy společně.

Lze se stavebním spořením koupit družstevní byt?

Ano, také splacení podílu v bytovém družstvu patří mezi zákonem vyjmenované bytové potřeby, na něž je možné čerpat úvěr od stavební spořitelny. Hypoteční poradci Vám poradí, jak pořízení družstevního bytu nejlépe financovat.